תמונות

עין עירון, שידה תמונות גובה1 צילום: שי אדם