תמונות

שוב במוקד העניינים. אוהדי בית"ר (דני מרון)