תמונות

לא התואר היחיד שלקח אליהו (צילום: אלן שיבר)