תמונות

כבש שניות ספורות לפני השריקה. גלבאן (יוסי שקל)