תמונות

קויט מנסה את כוחו עם הג´בולאני המיוחד (שי לוי)