תמונות

פנינית שרת, חדר פתח גובה צילום: שי אפשטיין