תמונות

רגע אותו הוא לא יישכח. הטריו של בוסטון (getty)