תמונות

"שוב טעויות דביליות". בוקולי סופג אש (אלן שיבר)