תמונות

מנעו ממנו לשתף את נחמיאס. אלי כהן (אלן שיבר)