תמונות

שאפה בר - מזדהים עם מחאת העובדים מבקשי המקלט