תמונות

"פחדתי שנספוג עוד שער בתוספת". איגייבור בבאזל (getty)