תמונות

הייתה קרובה למדליה. בולדר (איגוד הג'ודו העולמי)