תמונות

אילייב חוגג את השער השני שלו ושל מכבי (אור שפונדר)