תמונות

פדרר, לא הצליח להתמודד עם ההגשות של יריבו (GETTYIMAGES)