תמונות

ואת מי מעדיפים לקבל השחקנים? (צילום: אלן שיבר)