תמונות

ידין. בכרמל ממתינים בדריכות לתוצאות הבדיקה (יוסי שקל)