תמונות

הקרנה של הדיון בוועדה מחוץ לכנסת צילום: יובל קמינצ'יק