תמונות

הודג'סון. בתקשורת יצלבו אותו? (gettyimages)