תמונות

שחקני נתניה ואחד ראובן עטר מרוצים בסיום (שי לוי)