תמונות

ספרים צבאיים צילום: שירלי שטיינברג, עיתון "במחנה"