תמונות

לורנס היל, חולון טיילה בגולן (קובי אליהו, וואלה)