תמונות

אלירן עטר. מחכה לעונש בוועדת המשמעת (יוסי שקל)