תמונות

יש דברים שלמאמן אסור להגיד בהפועל. בן שמעון (אלן שיבר)