תמונות

קופת חסכון בצורת מפעל של Tom Dixon, מחיר-740 שקל צילום: SETI