תמונות

פועלים פלסטיניים מחכים להסעה לאחר יום עבודה בישראל צילום: ap