תמונות

קרי, שנייה לפני שהוא קובר את דאלאס (gettyimages)