תמונות

יקבל עוד חיזוק. רוני לוי (צילום: אלן שיבר)