תמונות

בלומנפלד מור, ג, בריכה (1) צילום: עוזי פורת