תמונות

אגודה קאובינה. צריך לספק שערים עבור לוד (אמיר לוי)