תמונות

מתקרב לתואר נוסף. גלעד מאור (קובי אליהו, וואלה)