תמונות

גל בר-אל עם הכדור. רמה"ש שולטת בקצב (יניב גונן)