תמונות

סולליך המצויין מוביל עוד התקפה לירוקים (עמית מצפה)