תמונות

שחזור משחק הגמר יתקיים במחזור ה-5 (עודד קרני)