תמונות

בן שמעון יאלץ לעמוד במטרה שלו עם סגל קצר בהרבה (דני מרון)