תמונות

עדיין עושה מה שהוא רוצה. לברון (gettyimages)