תמונות

צריך רק להסתכל על האוהדות בתמונה כדי להבין כמה קר בק&"ש (יניב גונן