תמונות

מלכת יופי מודה לאמה צילום: The People's Daily Online