תמונות

הביתה של עדי בתל אביב, גובה ספרייה (12) צילום: הגר דופלט