תמונות

מתנת נתיהו לאובמה צילום: תקשורת ראש הממשלה