תמונות

בת אל גטרר. הישג מכובד ללוחמת הטקאוונדו הישראלית