תמונות

הבית של קובי, חצר חלון גובה צילום: גלעד רדט