תמונות

עמנואל רוזן עם הצנחנים בגב ההר צילום: צלם במחנה: מיקי צרפתי באדיבות ארכיון צה"ל במשרד הב