תמונות

עיני. יביא סכום גבוה יותר לכדורגל? (Getty)