תמונות

רובן ונויר. רגע אינטימי בדרך לרבע (gettyimages)