תמונות

רועי דיין חוגג שער בכורה וחזרה טובה, מבחינה אישית, מהפציעה