תמונות

יוסי בניון ומיקל ארטטה. &"אעשה הכל כדי להגיע מוכן לקמפיין&" (רויטר