תמונות

מליקסון נאנק מכאבים. חוזר להרכב (אלעד ירקון)