תמונות

חייב לנבחרת נקודות. ביינה מול קטלגו אמפלה מדרום אפריקה (gettyimage