תמונות

מאטווידי עם ואלבואנה. בקצב גבוה (gettyimages)