תמונות

הירוקים בכיוון הנכון (מיכה קיזנר, מכבי חיפה)